Europäische Warenbörse

Mietglieder

Zurück

THE GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION

Gafta
9 Lincolns Inn Fields
GB LONDON WC2A3BP

Phone (20) 7814.96.66.

Fax (20) 7814.83.83.

Email jainecc@gafta.com

Website www.gafta.com

Mr President

Präsident

Mrs June ARNOLD

Generalsekretär